1:e socialsekreterare inom beroende/missbruk till Borlänge kommun, start 1/1!

  1:e socialsekreterare/teamledare
  Borlänge kommun
Sista ansökningsdag:   2023-11-27
Cura Nord
Människor som hjälper människor

Arbetsplats
Utrednings- och behandlingsenheten, Borlänge kommun

1:e socialsekreterare till beroende/missbruk


Precisering av uppdraget

Arbetsledare för handläggare som hanterar utredning och uppföljning av vuxna missbruks- beroende ärende enligt SoL och LVM. All typ av problematik.


Information om arbetsplatsen

Utrednings- och behandlingsenheten i Borlänge kommun består av 6 olika arbetsgrupper, varav 3 arbetar med handläggning av barnavårdsärenden, åldrar 0-18 (i vissa fall upp till 21) 1 grupp medberoende, 1 grupp med familjerätt samt 1 grupp med strategiska brott. Varje arbetsgrupp leds av en 1:e socialsekreterare. Enheten strävar efter att utnyttja insatser i egen regi, gällande såväl öppenvårdsinsatser som placeringar.

Arbetsuppgifter

Som 1:e socialsekreterare är du handläggarnas närmsta arbetsledare. Du ansvarar för att leda och fördela arbetet, stötta dina handläggare att utvecklas till att bli trygga och självständiga, daglig handledning i ärenden, regelbundna ärendegenomgångar med handläggare, hålla i gruppmöten, företräda i rätten, föredra ärenden i nämnd/arbetsutskott och övriga arbetsuppgifter som naturligt ligger inom ramen för tjänsten. Uppdraget innebär vidare att ta fram riktlinjer för beroendevården anpassade till Borlänge kommun. Uppdraget kommer innebära att ta sig an en arbetsgrupp som är relativt nya i sina uppdrag och därmed behöver gruppen bli sammansvetsad och trygg. Mycket fokus kommer ligga på att handleda handläggarna i det dagliga arbetet och vägleda för en rättssäker myndighetsutövning.

Viktigt att ha med sig i arbetet hos oss:
Då vi har som mål att arbeta med hemmaplanslösningar (insatser i egen regi) är det av stor vikt att sträva efter att arbeta med de resurser som finns inom kommunen då behoven hos Borlängeborna kan matchas dit.
Utifrån rättssäkerhet är det av största vikt att dokumentationen är uppdaterad. Vi arbetar utifrån motiverande samtal (MI) samt i utifrån bedömningsmetoden Addiction Severity Index (ASI), samt utifrån nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende.
Du kommer ingå i enhetens ledningsgrupp med övriga 1:e socialsekreterare, bitr, enhetschefer samt enhetschefer.

Arbetet är på heltid 100%.

Krav

Körkort, minst 3 års erfarenhet av myndighetsutövning vuxen/missbruk, socionomexamen.

Låter detta som något för dig? Sök idag!
Varma hälsningar från oss på Cura Nord

Jobbeskrivning
Jobbkategori 1:e socialsekreterare/teamledare, Vuxen/missbruk,
Anställningsform Heltid
Lön Enligt ök

Ansök online

Välj dokument
Skickar ansökan