En Enhetschef till Lerums kommun!

Sista ansökningsdag:   2023-01-29
Cura Nord
Människor som hjälper människor

Lerums kommun avser upphandla konsult med uppdrag "Enhetschef med ansvar för hantering av hyressättning i särskilda boenden, ansvar för administrativa stödfunktioner inom exempelvis egenavgifter, reception, myndighetsutövning inom socialtjänsten samt för myndighetsutövning inom alkohollagen och lagen om tobak och liknande produkter". Avtalet gäller från 2023-02-28 till och med 2023-08-31 med option på förlängning i upp till 6 månader.  Uppdraget ska kunna starta direkt vid avtalstecknande. Uppdraget avser heltid under avtalsperioden ca 40 timmar per vecka.  Arbetet ska utföras 100% på plats i Lerums kommun


Flerårig (minst 5 år) vana som chef inom socialtjänstens myndighetsutövning. Konsulten ska ha Socionomexamen och körkort. Kompetens och vana från att hantera processer inom myndighetsutövning. Dokumenterad kompetens avseende att kunna lagar inom socialtjänstens myndighetsutövning det vill säga socialtjänstlagen (SoL), lagen om vård av missbrukare (LVM), lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU), förvaltningslagen (FL) samt offentlighet- och sekretesslagen (OSL). Det är ett krav att konsulten har kunskap om alkohollagen (AL) och dess tillämpning samt har arbetat som alkoholhandläggare. Vidare krävs att konsulten har erfarenhet av att arbeta med administrativa uppdrag kopplad till socialtjänstens myndighetsutövning. Det betyder att konsulten ska ha erfarenhet av avgiftshandläggning och tillämpningen av taxor och avgifter. Därtill ska konsulten ha erfarenhet av att arbeta med hyressättning och ha god kunskap om hyreslagen (Jordabalken).


Flerårig erfarenhet från att ha jobbat med förändringsarbete och levererat resultat enligt definierad uppdrag. Hög förmåga till samarbete både internt och externt och förmåga att snabbt kunna sätta sig in i ett uppdrag. Hög produktivitetsförmåga samt att kunna leverera resultat i tid. Mycket hög kompetens om ekonomi, ska besitta erfarenhet av att lägga adekvata ekonomiska prognoser samt hålla budget enligt tilldelad ram. Hög kompetens från politiskt styrd organisation. Ska kunna ta ansvar för andra verksamheter inom socialtjänstens myndighetsutövning vid behov och leverera resultat. Det krävs att konsulten har god förmåga att växla mellan olika uppdrag och förmåga att skifta fokus Sida 1/2 på kort varsel. Det är ett krav att konsulten har god förmåga att arbeta med rehabilitering av personal och slutför processer


Utvärderingen kommer ske genom en digital intervju betygssätt med poäng

Jobbeskrivning
Jobbkategori Enhetschef, Vuxen/missbruk,
Anställningsform
Lön

Ansök online

Välj dokument
Skickar ansökan