En konsult inom familjevård (söka nya potenitella familjehem), start 20 nov!

Sista ansökningsdag:   2023-11-19
Cura Nord
Människor som hjälper människor

Skärholmens stadsdelsnämnd söker nu en konsult inom familjevård. Uppdraget är ett akut bemanningsbehov pga sjukdomsborfall.  Syftet med uppdraget är att tillgodose tillfälligt behov av personal som uppkommit inom familjevården, inom Avdelningen för Socialtjänst. Konsulten ska själv aktivt söka upp potentiella familjehm 


 För att tillgodose det aktuella behovet omfattar direktupphandlingen en volym om en (1) stycken konsult för uppdrag deltid, ca 15 timmar i veckan under 2 månadsperioden från avtalsstart med möjlighet till Beställare att förlänga uppdraget upp till 2 månader. 


 Uppdraget omfattar följande:

 • att tillgodose tillfälligt behov av personal inom Socialtjänstens Familjevården på Skärholmens stadsdelsförvaltning, med relevant kompetens. Konsultens uppdrag omfattar att uppsökande rekrytera familjehem.
 • volym/omfattning: deltid, ca 15 timmar i veckan under avtalsperioden med möjlighet till förlängning upp till 2 månader.


Erbjuden konsult ska ha utfört två (2) tidigare uppdrag åt två olika externa kunder. avse uppdrag av samma karaktär som efterfrågas i denna upphandling ska ha pågått sammanhängande under minst 2 månader och ha genomförts under de tre senaste åren räknat från sista anbudsdag.

   Som bevis ska leverantören lämna ett CV, examensbevis samt annan handling avseende namngiven konsult som ska utföra uppdraget, som visar att samtliga ovanstående krav uppfylls.

  För vidare bevis på att ovan krav uppfylls, kan beställaren komma att intervjua namngiven konsult. Namngiven konsult ska därmed vara tillgänglig för att intervjuas.


  Finns ingen möjlighet att vara ledig runt jul och arbeta in de 15 h fördelat på resten av månaden. 


  • Leverantören ska erbjuda en konsult som uppfyller nedanstående krav, och kommer utföra uppdraget:
  • Konsulten ska ha i Sverige godkänd socionomexamen (210 högskolepoäng alternativt 140 poäng enligt tidigare meritsystem) eller examen motsvarande minst 180 högskolepoäng (eller 120 poäng enligt tidigare meritsystem). Sådan examen ska minst omfatta 90 högskolepoäng i socialt arbete, 30 högskolepoäng i juridik, 30 högskolepoäng i psykologi och 15 högskolepoäng i samhällsvetenskap (eller motsvarande poäng enligt tidigare meritsystem).
  • Konsulten ska förstå, tala och skriva god svenska samt kunna dokumentera på ett tydligt sätt och i enlighet med gällande regelverk.
  • Konsulten ska ha dokumenterad erfarenhet av att arbeta med familjehemsvård och specifikt med rekrytering.
  • Konsulten ska ha god och aktuell erfarenhet av myndighetsutövning inom Socialtjänstens verksamhetsområde familjevård, med fokus på familjevård. Erfarenheten ska motsvara minst 3 års erfarenhet av myndighetsutövning inom verksamhetsområdet familjevård.
  • Konsulten ska vara tillgänglig med start omgående och under hela avtalsperioden (inklusive eventuell förlängning).
  • Konsulten ska ha god samarbetsförmåga, gott omdöme och personlig lämplighet för det aktuella arbetet.
  • Konsulten  ska ha god datorvana, inklusive tillräcklig erfarenhet av paraplysystemet för att självständigt kunna arbete med det från första arbetsdagen.
  • Konsulten ska vara flexibel vad gäller arbetstid utanför kontorstid, kan behöva besöka familjer på familjens fritid.
  • Konsulten ska ha körkort.

  Jobbeskrivning
  Jobbkategori Familjehem,
  Anställningsform
  Lön

  Ansök online

  Välj dokument
  Skickar ansökan