Allmän ansökan för konsultuppdrag i Göteborgs Stad & närliggande kommuner

  Socialsekreterare
  Göteborg & närliggande kommuner
Sista ansökningsdag:   2024-12-30
Cura Nord
Människor som hjälper människor

Vi på Cura Nord är nu stolt 1:a leverantör för socionomkonsulter till Göteborgs stad och närliggande kommuner som innefattar följande kommuner:

 • Kungälvs kommun
 • Lerums kommun
 • Lilla Edets kommun
 • Mölndals Stad
 • Orust kommun
 • Stenungsunds kommun
 • Tjörns kommun och de under ramavtalstiden vid var tid existerande kommunala bolagen
 • Öckerö kommun inkl. bolag, Öckerö Fastighets AB, Öckerö Rederi AB 
 • Gryning Vård AB

Vi söker alltså nu dig som kan vara intresserad och skulle vilja arbeta som konsult på någon av dessa platser då vi kommer få ett löpande behov från 2022-02-12 till 2026-02-12. Längre ner är en lista på vilka områden vi söker konsulter till samt vad som krävs för att kunna ta sig ann ett uppdrag men för att summera så är det i stort sätt i alla av socialtjänstens områden, förutom det så ser vi dig som person att du är trygg, engagerad och brinner för att hjälpa människor i behov. 

Vad kan vi ge dig? Som konsult hos oss på Cura Nord får du ett personligt bemötande och vi matchar uppdrag baserat på din kompetensprofil, drivkraft och geografiska preferens. 

 1. Trygga anställningsvillkor
 2. Konkurrenskraftig lön
 3. Kompetensutvecklingsbidrag
 4. Professionell handledning av legitimerad psykolog eller erfarna ärendehandledare 
 5. Dedikerade konsultchefer som kommer göra allt för att stötta dig i ditt liv, arbetsliv och utveckling
 6. Ett mindre bemanningsföretag med stort hjärta och hög kvalitetsnivå

Givetvis går det alldeles utmärkt om du som konsult har ett eget bolag och vill samarbeta genom ditt egna bolag.

Tveka inte utan se till att skicka in din ansökan redan idag. vi ser fram emot att höra mer om dig!

Varmaste och gladaste hälsningar

Lina , Joakim, Oliver & Hampus på Cura Nord

Här kommer listan på områden vi söker till och vilka krav som ställs för att kunna ta uppdrag. Viktigt att du också har 2 referenser gärna arbetsledare från tidigare anställningar/uppdrag men detta tar vi allt eftersom vi behandlar din ansökan.

Generella krav på konsulter

Konsult ska oavsett kompetensområde:

Ha god och aktuell kunskap om samt följa gällande lag, förordningar, riktlinjer med mera som finns på området konsulten arbetar inom
Arbeta enligt tillämpbara SOSFS (Socialstyrelsens författningssamling)
Ha god samarbetsförmåga och kunna arbeta självständigt

Kunna uttrycka sig väl på svenska både muntligt och skriftligt
Ha datorvana och erfarenhet av relevanta system så som olika typer av journalprogram
Kunna dokumentera på ett tydligt och rättssäkert sätt enligt Socialtjänstlagen (2001:453) (SoL) Ha aktuell efterfrågad arbetserfarenhet som ligger i närtid

Barn och unga

Socialsekreterare

Inneha socionomexamen godkänd i Sverige
Har genomgått Socialstyrelsens utbildning i Barns Behov i Centrum (BBIC)
Har erfarenhet av att arbeta utifrån BBIC
Har arbetserfarenhet om minst tre år inom det aktuella kompetensområdet
Har erfarenhet av myndighetsutövning och handläggning enligt Socialtjänstlagen (2001:453) (SoL) och Lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU)

Förste socialsekreterare

Inneha socionomexamen godkänd i Sverige
Har genomgått Socialstyrelsens utbildning i Barns Behov i Centrum (BBIC)
Har erfarenhet av att arbeta utifrån BBIC
Har arbetserfarenhet om minst fem år inom det aktuella kompetensområdet
Har erfarenhet av myndighetsutövning och handläggning enligt Socialtjänstlagen (2001:453) (SoL) och Lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU)
Har erfarenhet av att arbetsleda och att ge ärende-/metodhandledning

Försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd

Socialsekreterare

Inneha socionomexamen godkänd i Sverige eller examen från annan universitets- /högskoleutbildning som bedöms likvärdig
Har arbetslivserfarenhet om minst två år inom det aktuella kompetensområdet
Har erfarenhet av myndighetsutövning och handläggning enligt Socialtjänstlagen (2001:453) (SoL)

Förste Socialsekreterare

Inneha socionomexamen godkänd i Sverige eller examen från annan universitets- /högskoleutbildning som bedöms likvärdig
Har arbetslivserfarenhet om minst fem år inom det aktuella kompetensområdet

Har erfarenhet av myndighetsutövning och handläggning enligt Socialtjänstlagen (2001:453) (SoL) Har erfarenhet av att arbetsleda och att ge ärende-/metodhandledning

Missbruk och social problematik

Socialsekreterare

Inneha socionomexamen godkänd i Sverige eller examen från annan universitets- /högskoleutbildning som bedöms likvärdig
Har arbetslivserfarenhet om minst tre år inom det aktuella kompetensområdet
Har erfarenhet av myndighetsutövning och handläggning enligt Socialtjänstlagen (2001:453) (SoL) och Lag (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall (LVM)

Förste socialsekreterare

Inneha socionomexamen godkänd i Sverige eller examen från annan universitets- /högskoleutbildning som bedöms likvärdig
Har arbetslivserfarenhet om minst fem år inom det aktuella kompetensområdet
Har erfarenhet av myndighetsutövning och handläggning enligt Socialtjänstlagen (2001:453) (SoL) och Lag (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall (LVM)

Har erfarenhet av att arbetsleda och att ge ärende-/metodhandledning

Familjerätt

Socialsekreterare

Innehar socionomexamen godkänd i Sverige eller juristexamen med inriktning familjerätt

Har arbetslivserfarenhet om minst tre år inom det aktuella kompetensområdet
Specifik erfarenhet av familjerättsutredningar

Förste socialsekreterare

Innehar socionomexamen godkänd i Sverige
Har arbetslivserfarenhet om minst fem år inom det aktuella kompetensområdet Specifik erfarenhet av familjerättsutredningar
Har erfarenhet av att arbetsleda och att ge ärende-/metodhandledning

Biståndshandläggare/Socialsekreterare - Äldreomsorg (SoL)

Inneha socionomexamen godkänd i Sverige eller examen från annan universitets- /högskoleutbildning som bedöms likvärdig
Har arbetslivserfarenhet om minst två år inom det aktuella kompetensområdet
Har erfarenhet av myndighetsutövning och handläggning enligt Socialtjänstlagen (2001:453) (SoL)

Förste Socialsekreterare

Inneha socionomexamen godkänd i Sverige eller examen från annan universitets- /högskoleutbildning som bedöms likvärdig
Har arbetslivserfarenhet om minst fem år inom det aktuella kompetensområdet
Har erfarenhet av myndighetsutövning och handläggning enligt Socialtjänstlagen (2001:453) (SoL) Har erfarenhet av att arbetsleda och att ge ärende-/metodhandledning

Biståndshandläggare/Socialsekreterare - Funktionshinder(LSS)

Inneha socionomexamen godkänd i Sverige eller examen från annan universitets- /högskoleutbildning som bedöms likvärdig
Har arbetslivserfarenhet om minst två år inom det aktuella kompetensområdet
Har erfarenhet av myndighetsutövning och handläggning enligt Socialtjänstlagen (2001:453) (SoL) och Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Förste socialsekreterare

Inneha socionomexamen godkänd i Sverige eller examen från annan universitets- /högskoleutbildning som bedöms likvärdig
Har arbetslivserfarenhet om minst fem år inom det aktuella kompetensområdet
Har erfarenhet av myndighetsutövning och handläggning enligt Socialtjänstlagen (2001:453) (SoL) och Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Har erfarenhet av att arbetsleda och att ge ärende-/metodhandledning

Jobbeskrivning
Jobbkategori Socialsekreterare,
Anställningsform
Lön Enligt ÖK.

Ansök online

Välj dokument
Skickar ansökan