Enhetschef inom SÄBO till Aneby med start omgående!

  Enhetschef
  Aneby
Sista ansökningsdag:   2023-01-26
Cura Nord
Människor som hjälper människor


Allmän information:
Chef till särskilt boende inom äldreomsorgen under tre månader med eventuell förlängning upp till max tre månader med syfte att arbeta med ordinärt chefsarbete såsom schemaläggning, medarbetarsamtal,utveckling av struktur inom verksamheterna, följa upp avvikelser, bemanningsfrågor och ekonomiuppföljning. Uppdraget är på heltid dagtid och ska ske på plats i Aneby kommun.

Obligatoriska krav på tjänsten:
Högskoleutbildning motsvarande socionomutbildning eller likvärdig utbildning för uppdraget. Erfarenhet av tidigare uppdrag inom äldreomsorg är ett krav. Konsulten ska även ha minst ett års erfarenhet av chefskap inom social verksamhet. Konsulten ska ha erfarenhet av att ha arbetat i systemet Medvind. Återkoppling ska ske löpande till socialchef eller annan utsedd person samt skriftlig avrapportering utifrån de uppdrag som ges att utföra. Krav ställs på goda kunskaper att hantera verksamhetssytem.


Utvärderingskriterier (bör-krav):
Utvärdering på ekonomiskt mest fördelaktiga anbud med hänsyn taget till pris. 

 

Köparen ska ges möjlighet till samtal med tilldelad konsult för godkännande innan beslut. Köparen ska ha möjlighet att tacka nej till erbjuden konsult om det föreligger särskilda omständigheter som exemplelvis;

Konsulten har dåliga referenser

Konsulten lever inte upp till kompetenskraven

Konsulten upplevs ha samarbetssvårigheter

 

Leverantören ges då möjlighet att presentera ytterligare en kandidat till samma pris, denna ska erbjudas inom tre arbetsdagar.  I det fall leverantören inte kan erbjuda annan konsult, alternativt att denna inte heller godkänns kommer köparen gå vidare till nästa anbudsgivare.

 

 

Krav på dokument:
Aktuellt CV

 

Förmåga och erfarenheter:

Anbudsgivaren ska ha erfarenhet av området som upphandlingen avser och visa detta genom att ange referensuppdrag där uppdraget har varit liknande de krav som ställs i denna upphandling. Erfarenheten ska styrkas genom att Anbudsgivaren ska ange 2 referensuppdrag. Köparen ges även möjlighet att ta egna referenser.

 

Uppdragen får inte vara äldre än 3 år från sista anbudsdag. Uppdrag ska vara genomförda innan sista anbudsdag.

 

För varje referens ska anges:
- Referensens arbetsgivare, kontaktperson, kontaktuppgifter, kort beskrivning och tidpunkt för genomförande.

 

Referensuppdragen ska avse olika uppdragsgivare. Beställaren förbehåller sig rätten att bedöma om angivet referensuppdrag är likvärdigt eller inte. Beställarens egna erfarenheter kan värderas som referens. 


Anbudsgivaren ansvarar för att kontaktpersonerna för uppdragen är vidtalade och går att nå på angivna kontaktuppgifter samt har möjlighet att bekräfta referensuppdraget.

 

Vid referenstagning ska angivna referenser anse att projektet var väl genomfört.

 

Beställaren kommer vid behov kontakta referenserna för att kontrollera uppgifterna.

 

Leverans:Uppdraget behöver påbörjas omgående


Hör av dig så snart som möjligt om du skulle vara intresserad av uppdraget:)

Tillsammans kan vi hjälpa fler människor i behov!

Med vänlig hälsning, Vi på Cura Nord

Jobbeskrivning
Jobbkategori Enhetschef,
Anställningsform Heltid
Lön Enligt ök.

Ansök online

Välj dokument
Skickar ansökan